Tillid til fremtiden


Af Ole Christensen, konstitueret formand for LO Randers

Den økonomiske ulighed i Danmark er vokset. De rigeste får en stadig større del af kagen, mens gruppen af fattige vokser. Det skyldes ikke mindst en øget lønforskel, flere kapitalindkomster og mindre stigninger i overførselsindkomsterne. Dertil kommer, at en række skattereformer har været til størst fordel for dem med de højeste indtægter. Og at SKAT har været udsat for uansvarlige besparelser og omstruktureringer.

Samtidig fører regeringen en politik over for kommunerne, som forringer økonomien og svækker velfærden. Og svækker det kommunale selvstyre, så mere bliver bestemt centralt og mindre lokalt. Alt dette rammer den almindelige lønmodtager, som har brug for tryghed i forbindelse med sundhed, sociale problemer, daginstitutioner, uddannelse, ældre omsorg, kollektiv transport osv. Uanset om vi er privat eller offentligt ansatte, har vi alle en interesse i den offentlige velfærd.

Og interesse i at vores lønninger ikke udsættes for unfair konkurrence. 149 millioner kroner er der afsat på Finansloven for næste år til at fastholde indsatsen mod social dumping i to år frem. Pengene skal bruges til at fange skatte- og momssvindlere, bekæmpe løndumping og gribe ind over for farlige arbejdspladser og manglende sikkerhed. Men der er lang vej igen, før end problemet er løst. Og derfor må 2018 bl.a. bruges til at få den fælles myndighedsindsats gjort mere permanent.

LO Randers vil arbejde for større lighed, offentlig velfærd og for et arbejdsmarked, hvor konkurrencen ikke ødelægger rimelige løn- og overenskomstforhold. 2016 var ikke nogen dans på roser. Men vi har tillid til, at den danske befolkning ønsker et samfund præget af lighed, velfærd og tryghed på jobbet. Og vi vil gøre vores til, at der i 2017 også i Randers vises en vilje til at forsvare og udvikle de bedste sider af vores samfund.