Silkeborg som outdoor-hovedstad - med omsorg for dem på kanten!


Af formand for LO Silkeborg-Favrskov Viggo Thinggaard og A-kasseleder Find Poulsen, 3F Silkeborg

Det er en rigtigt godt idé, Visit Silkeborg har fået: Vi bor i noget af landets smukkeste natur, og by og natur smelter nærmest sammen. Så selvfølgelig skal Silkeborg udråbe sig selv som Danmarks outdoor-hovedstad og kommune, med tilbud om masser af aktiviteter til lands og til vands. Hvor er mulighederne større?

Det er et initiativ, vi gerne vil både rose og støtte. Vi tror på, at det kan få flere turister til byen, og at mange vil rejse hjem med gode oplevelser i bagagen. Det kan brede sig som ringe i vandet og blive en opadgående spiral, der trækker mere med sig.

Men hvorfor ikke gå et skridt videre og også blive kendt som byen og kommunen, der tager sig godt af alle sine borgere, det kunne være de unge på kanten, kontanthjælpsmodtager og flygtninge? De to ting kan nemlig fint kombineres. Der findes desværre forskellige former for nærmest bevidstløs aktivering af de som er på kanten af arbejdsmarkedet, og som hverken er i uddannelse eller job. Hvad ville være med meningsfuldt, end at beskæftige dem med at skabe endnu flere muligheder for gode oplevelser i naturen? Der kan bygges og opstilles shelters til overnatning og samtidig sikres toiletforhold mv. Der kan skabes sikre bålpladser med naturvenlige muligheder for at håndtere affald. Der kan anlægges nye stier, eller eksisterende stier kan udbedres. Måske kan helt andre forslag komme på bordet.
Vi ved jo, at der er mange der har brug for en ekstra chance.

Specielt for de unge kan der være mange grunde til, at de er kommet skævt i gang med deres voksentilværelse, men vi skal give dem muligheden for at rette op, og vi skal gøre det på en meningsfuld måde. Vi tror på, at det kan blive en god oplevelse for dem og andre på kanten af arbejdsmarkedet, at være med til at skabe betingelser for outdoor-aktiviteter, samtidig med, at de selv arbejder i naturen. Det skal naturligvis ske under kyndig vejledning af fagfolk, der også kan fungere som en slags mentorer.

I LO Silkeborg-Favrskov og 3F Silkeborg vil vi meget gerne gå videre med denne idé og invitere Visit Silkeborg og formanden for arbejdsmarkedsudvalget til et møde. Vi tror, at vi sammen kan finde gode løsninger, og at det kan være med til at markedsføre Silkeborg som byen, der både er outdoor-hovedstad og tager hånd om sine borgere på kanten. Ikke nogen dårlig kombination, for det handler på hver sin måde om livskvalitet og om det gode liv. Lad os sammen få noget sat i værk, så der kommer handling og så det hele ikke ender med blot at blive store flotte ord.