Udtalelse fra LO Randers’ repræsentantskabsmøde den 3. april 2017

Nej til højere pensionsalder


Regeringen vil hæve pensionsalderen hurtigere end aftalt. Inden længe vil statsministeren efter al sandsynlighed fremlægge forslag om, at pensionsalderen hæves med et halvt år fra den 1. januar 2025. Det berører lønmodtagere født i 1958 eller derefter, som må se frem til at blive seks måneder længere på arbejdsmarkedet.

Regeringspolitikerne siger, at der vil blive taget hensyn til de mange, der bliver nedslidt på jobbet. Men tro dem ikke. De vil nemlig en ordning, som kun skal omfatte de allermest fysisk nedslidte, og som først kan bevilges efter en lang og opslidende ansøgningsprocedure.

Arbejdsbelastningen er i dag så stor, at mange bliver nedslidte, længe inden de kan gå på pension. Det gælder dem, der har haft et fysisk hårdt arbejde, og det gælder dem, der har arbejdet i et psykisk anstrengende miljø. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø offentliggjort torsdag i sidste uge viste, at andelen af fysisk overbelastede medarbejdere fra 2012 er steget med 15 pct., samtidig med at 17 pct. flere overbelastes psykisk.

Derfor skal pensionsalderen ikke hæves.

En højere pensionsalder vil være en bombe under velfærden, fordi mange +60årige netop er nedslidte og risikerer at stå først, når der skal afskediges, og sidst når der skal ansættes. Det viser sig allerede i dag, hvor østjyske LO-fagforeninger fører sager om diskrimination på grund af alder og uberettiget opsigelse af ældre medarbejdere. En forhøjet pensionsalder vil derfor øge risikoen for, at flere ældre går ledige så længe, at de mister retten til dagpenge og måske også kontanthjælp.

Regeringen vil, at så mange som muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver der så længe som muligt. Dermed bliver der større konkurrence om jobbene, og prisen på arbejdskraft presses nedad. LO Randers mener, at det er en helt forkert vej at gå. Vi vil gerne et arbejdsmarked med plads til de ældre. Men det kræver et langt bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, end det vi kender i dag. Indtil da siger vi derfor et bestemt nej tak til at hæve pensionsalderen.

Vi er ikke med på regeringens idé om at øge produktiviteten ved at arbejde mere og arbejde længere. Tværtimod. Lad os i stedet bruge den ny teknologi til at hjælpe os til at arbejde bedre, så vi alle kan få mere tid til at leve livet – hele livet igennem!

LO Randers bakker op om 3F, som i dag har indsamlet knap 220.000 underskrifter for et ’Nej til højere pensionsalder!’. De mange underskrifter bør følges op af en samlet LO-kampagne i mod regeringens planer. En opfordring som vi vil give videre til LO Danmark og til forbundsledelserne allerede i denne uge.

 

Kontakt:

Formand for LO Randers
Lene Hartmann
Tlf. 4697 1901
Mobil 2044 4401
E mail lehh@foa.dk