NYHEDER

LO Region Midtjylland Nyheder
news_image

2. september 2014 Vi er overbevist om, at mange i det radikale bagland har det skidt med de nuværende dagpengeregler, og at vi dermed har en fælles sag. Det er baggrunden for dette brev. Som kredsformænd er I tætte på virkeligheden og kender konsekvenserne af dagpengereglerne. Det så vi tidligere på året i form af udtalelser fra flere radikale kredsformænd. I gik i clinch med jeres egen partiledelse, og der kom fra det radikale bagland forslag om at forkorte genoptjeningsperioden.

news_image

18. august 2014 Tusindvis af mennesker har mistet retten til dagpenge, som følge af dagpengereformen; i 2013 alene 34.000. Mennesker, som har betalt til deres a-kasse, så de kunne få dagpenge, hvis de blev ledige. Nu står de i en situation, hvor de ikke mere kan få dagpenge, fordi dagpengeperioden er blevet halveret.

news_image

28. april 2014 Hvis vi skal fastholde og skaffe flere arbejdspladser her i regionen, så må landspolitikerne træffe de nødvendige beslutninger, der kan understøtte dette. En af de beslutninger skal træffes i Transportudvalget i maj måned, hvor de skal behandle et forslag om at udvide Rute 26 mellem Aarhus og Viborg til motorvej.

news_image

1. april 2014 Af Torben Jakobsen, formand for LO Djursland og Leif Lahn Jensen, arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne

20. marts 2014 Operationen lykkedes. Men patienten ….! Intet under at folk generelt er forvirret med hensyn til fænomenet nyttejob/nytteindsats, for hvem er det der skal have nytte af indsatsen?

27. februar 2014 Reform af kontanthjælpen bør ændres, fordi den truer med at kaste flere ud i fattigdom, og fordi den allerede nu har haft ulykkelige konsekvenser i form af opløste hjem. Vi taler om det absolut nederste sikkerhedsnet, kontanthjælpen, der skal opfange dem, der ikke har nogen anden form for indtægt eller formue.

29. januar 2014 20 østjyske fagforeningsformænd sender åbent brev til regering og folketing

news_image

27. januar 2014 Det er også vores opfattelse, at især de branchespecifikke A-kasser bør have en særlig rolle i forbindelse med at finde ny beskæftigelse til de forsikrede arbejdsløse så tidligt i ledighedsperioden som muligt. A-kasserne er parate til at tage et medansvar, og med det branchekendskab, de har, bør det udnyttes bedre, end det bliver i dag.

news_image

13. januar 2014 Journalist Peter Rasmussen og fotograf Søren Zeuth har fået frie hænder til at skildre vores branche gennem interviews og portrætter af stilladsfolk fra hele landet. Arbejdsgiveren og arbejdsmarkedsforskeren får også ordet med hver deres skudsmål…

16. december 2013 A-kasse- og fagforeningsledere i LO Aarhus: Du mener, vi sanktionerer for lidt. Det mener vi ikke. Vi er dybt uenige med dig, Jacob, men lad os mødes og snakke om det

10. december 2013 Af Hans Halvorsen, rådmand i Aarhus Kommune og medlem af Det Regionale Beskæftigelsesråd, Søren Larsen, arbejdsmarkedspolitisk konsulent i LO Region Midtjylland, og Viggo Thinggaard, formand for HK Østjylland, medlem af det regionale vækstforum i region Midtjylland samt næstformand for de Lokale Beskæftigelses Råd for henholdsvis Silkeborg og Aarhus

12. november 2013 For første gang nogensinde har forretningsudvalget i LO Silkeborg-Favrskov vist sig positiv overfor fjernelse af dækningsafgift, hvis det sker som led i partnerskab om etablering af nye job.

1. november 2013 Valg til regionsrådet: Fagbevægelsen tager temperaturen på sundhedsvæsenet og de sociale institutioner og udfordrer kandidater fra seks partier på valgmøde i Silkeborg.

4. oktober 2013 Social dumping er en trussel mod det danske arbejdsmarked. LO sætter derfor med et debatmøde spot på de offentlige myndigheders anvendelse af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

news_image

24. september 2013 Hver anden svarer: det gør politikerne!