Vi er paraplyorganisation for LO fagforeningerne i Randers Kommune


Vi koordinerer LO-fagbevægelsens fælles indsats indenfor både det private- og offentlige arbejdsmarked, hvor kerneopgaverne er beskæftigelsespolitik, uddannelse/skolekontakt, erhvervspolitik og meget mere.

Følg med under nyheder eller kontakt os.

rand1.jpg

LO Randers Inviterer til fyraftensmøde: Arbejdstid og dens mulige konsekvenser for helbred, fritid og familieliv.

Torsdag den 4. september 2014 i FOA Østergade 12, salen kl. 17.30 – 20.00 (indgang i Trapsgade)

Da der er stor fokus på arbejdstid og i særdeleshed lange vagter, natarbejde og skiftende arbejdstider, i både den offentlige og private sektor ønsker LO arbejdsmiljøudvalg at komme i dialog med tillidsvalgte og andre interesserede om emnet.

Program:

17.30 – 17.45     Velkomst og sandwich/vand

17.45 – 18.00     Udfordringer med arbejdstidsaftaler i den private-/offentlige Sektor v/ Palle S. Ulriksen NNF og Karen Ø. Sørensen FOA.

18.00-19.30       Inger Marie Wiegman, Team arbejdsliv, holder oplæg og inviterer til debat med tillidsvalgte og andre interesserede om:

Arbejdstid- lange vagter- natarbejde - skiftehold og konsekvenser for helbred og familieliv. Hvad skal man især være opmærksom på når der på arbejdspladsen drøftes vagtplaner.

19.30-20.00        Erfaringsudveksling om arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Og dialog med LO arbejdsmiljøudvalg om fremtidige emner.

Tilmelding til arrangementet skal ske til din lokale fagforening  senest den 28. august 2014.

 

Med venlig hilsen

LO Arbejdsmiljøudvalg

Nb. Der er parkering ved FOA, men du skal huske at sætte en gæstebillet i ruden, den bliver udleveret når du kommer.

got.jpgPortræt:
Den nyvalgte formand, Henrik Gottlieb Hansen

- Vil også gerne have ændrede dagpengeregler

 Henrik Gottlieb Hansen har ønsker for fremtiden.

Faglig konsulent i HK Østjylland Henrik Gottlieb Hansen, 56 år, der som omtalt i lørdagsavisen er ny formand for LO Randers, har en række ønsker til udviklingen i den kommende tid.

Blandt andet vil den nye formand gerne se flere ordinære job på bekostning af de mange med tilskud. Henrik Gottlieb Hansen ser også meget gerne optjeningsperioden for modtagelse af dagpenge afkortet igen og har store forventninger til den undersøgelse, som Randers Kommune har sat i gang om sygedagpenge-spørgsmålet.

»Det er vigtigt, at man gør det yderste i forhold til lovgivningen, så folk kan beholde deres sygedagpenge, få uddannelse eller blive fastholdt i deres nuværende job«, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Stat og kommune

I 2003 blev Henrik Gottlieb Hansen ansat som faglig konsulent ved HK i Aarhus og havde her med det statslige område at gøre i byen samt i Randers.

Efter fusionen til HK Østjylland, der har hovedkvarter i Brabrand, er Henrik Gottlieb Hansens arbejdsområde det kommunale, nemlig i størstedelen af Aarhus Kommune og i Silkeborg Kommune.

Det politiske arbejde i Socialdemokratiet indledte Henrik Gottlieb Hansen som medlem af bestyrelsen for partiforeningen i Vorup.

I 2004 blev Henrik Gottlieb Hansen formand for den socialdemokratiske fællesledelse, da Henning Jensen Nyhuus blev borgmesterkandidat. På generalforsamlingen den 22. maj trækker Henrik Gottlieb Hansen sig som tidligere omtalt tilbage fra denne post.

Regionsrådet

Henrik Gottlieb Hansen blev socialdemokratisk medlem af regionsrådet i Region Midtjylland ved valget i 2009 og genvalgtes i november sidste år.

I regionsrådet er Henrik Gottlieb Hansen blandt andet formand for det rådgivende udvalg for psykiatri og sociale instititioner og sammen med regionsrådsformanden og et medlem af Venstre med i Vækstforum.

»Her arbejdes der jo netop meget med nye arbejdspladser«, konstaterer den nye LO-formand.

Lokalt er Henrik Gottlieb Hansen medlem af bestyrelsen for Tradium.

Foto: Lars Rasborg

Spis med god samvittighed - i en restaurant med 3F overenskomst

Hent listen over spisesteder med overenskomst i Randers Kommuner (hent)

Den Politiske samarbejdsaftale 2014 – 2018

LO Randers, Socialdemokraterne, SF har aftalt at arbejde sammen i valgperioden 2014-2018.

Vi ønsker en Randers Kommune, der er i vækst og som har en velfungerende velfærd. Vi finder at en stærk og velfungerende kommunal service er altafgørende for en videre udvikling af væksten i den private sektor.

Læs hele aftalen her (Download)